چگونه عمق اقیانوس ها را به وسیله ی امواج فراصوت تعیین می کنند؟

با استفاده از اکو یا انعکاس امواج فراصوتی. درست مثل نور که روی سطح منعکس می‌شود، صوت هم با برخورد به هر جسمی انعکاس دارد. و با بررسی نمودارهای نوسانی عمق را تعیین می‌کنند

/ 0 نظر / 29 بازدید