آیا مخلوط آب و یخ را میتوان به عنوان یک منبع گرما استفاده کرد؟

 

بله   تا زمانی که آب و یخ داشته باشیم اگر به آن گرما بدهیم یا از آن گرما بگیریم دمای مخلوط تغییری نمیکند و همواره صفر درجه سلسیوس خواهد بود پس میتواند به عنوان یک منبع گرما به کار رود

/ 0 نظر / 137 بازدید