چرا روی صفحه تلویزیون و یا پرده سینما تصاویر را به طور پیوسته می بیند؟

اثر نور در چشم در حدود 16/1  ثانیه باقی می ماند و چون فاصله ی زمانی تصویرهایی که در تلویزیون و یا پرده سینما نشان داده می شود کمتر از 16/1 ثانیه است. چشم تصاویر را به طور پیوسته می بیند.

/ 1 نظر / 38 بازدید