آیا هنگام راه رفتن کاری انجام می‌شود؟

 

برخی تصور می‌کنند هنگام راه فتن کاری انجام نمی‌شود. چون هنگام راه رفتن در یک مسیر افقی جابجایی به صورت افقی است و نیروی وارد بر انسان وزن است (با صرف نظر کردن از اصطکاک). پس با توجه به فرمول W=F.d=Fd cosθ چون جابجایی و نیروی وزن بر هم عمودند، پس کار انجام یافته صفر است. ولی این توجیه درست نیست.

زیرا هنگام راه رفتن (افتادنهای پی‌درپی) مرکز ثقل بدن انسان در هر قدم چند سانتیمتر جابجا می‌شود. پس کار انجام یافته مخالف صفر خواهد بود. می‌توان حساب کرد که کار هنگام راه رفتن معادل یک پانزدهم کاری است که برای بلند کردن بدن انسان به ارتفاعی مساوی با راهی که پیموده است، لازم می‌باشد

/ 0 نظر / 53 بازدید