سوال در مورد شارژ خازن

چرا وقتی که دو خازن را با ظرفیت ها و اختلاف پتانسیل های متفاوت را شارژ می کنیم و وقتی ان ها را از مدار اصلی جدا می کنیم و صفحه های هم نام انها را به هم وصل می کنیم مجموعه انرژی ذخیره شده در دو خازن پس از اتصال کاهش می یابد؟

با این کار اتصال موازی انجام داده اید. اختلاف پتاسیل در این حالت چون باید برای هر دو یکسان باشد. بارها کمی جابجا می‌شوند

/ 0 نظر / 39 بازدید