فواید جایگزینی لامپ کم‎مصرف با لامپ رشته‎ای و لامپ مهتابی چیست؟

 1. انرژی مصرفی در لامپ کم‎مصرف حدود 20 درصد لامپ‎های رشته‎ای است.
 2. طول عمر متوسط لامپ‎های رشته‎ای حدود 900 ساعت و طول عمر لامپ‎های کم‎مصرف 10000 ساعت است (حدود 11 برابر طول عمر لامپ‎های رشته‎ای)
 3. لامپ کم‎مصرف در مقابل تغییرات ولتاژ برق ورودی حساس نیست ( با ولتاژ 70 تا 250 ولت بدون تغییر محسوس در کیفیت نور کار می‎کند)
 4. افزایش ولتاژ در طول عمر لامپ کم‎مصرف اثر چندانی ندارد ولی در لامپ رشته‎ای باعث کم شدن طول عمر آن می‎شود.
 5. میزان نوردهی لامپ کم‎مصرف و لامپ رشته‎ای تقریباً برابر است.
 6. افت نوردهی لامپ کم‎مصرف در اواخر عمر به مراتب کمتر از لامپ رشته‎ای است.
 7. لامپ‎های کم‎مصرف در اثر کار گرم نمی‎شوند، درمقابل سرما و تغییرات درجه حرارت مقاوم بوده (تا 30 درجه زیر صفر به خوبی کار می‎کند) و در اثر ریزش باران نمی‎شکند
 8. ضریب قدرت لامپ کم‎مصرف 96/0 ولی در لامپ مهتابی 5/0 می‎باشد.
 9. مصرف انرژی الکتریکی لامپ کم‎مصرف 30 درصد کمتر از لامپ مهتابی است.
 10. عمر لامپ کم‎مصرف حدود 50 درصد بیشتر از لامپ مهتابی است.
 11. لامپ کم‎مصرف نیازی به اتصالات متعدد نداشته و حجم لامپ مهتابی را ندارد
/ 0 نظر / 49 بازدید