چرا دمای لایه های مختلف زمین با یکدیگر متفاوت است ؟

 

علت در میدان‌های مغناطیسی و کنشهای ضعیفی است که در هسته‌ی زمین اتفاق می‌افتد؛ این حرارت یا به عبارت بهتر انرژی گرمایی از طریق همرفت به لایه ‌های بالایی می‌رسد. و در نهایت به سطح میرسد. در حالت بحرانی از گسلها و کوه ‌های آتشفشانی که در واقع روزنه های زمین هستند، به صورت بخار و مواد مذاب خارج می‌شوند.گاهی این فعالیتها به صورت لرزه هایی بروز می‌کنند که اگر به سطح برسند پدیده هایی مثل سونامی و زلزله اتفاق می‌افتند. این حرارت طبیعتا هوای زمین را هم گرم می‌کند. نوسانات میدان مغناطیسی زمین و این حرارت دقیقا بهم مرتبط هستند. حتما دیدهاید  که گاهی طوفانهای مهیبی همراه با افزایش دما و نغییرات جوی اتفاق می‌افتد و به قول قدیمی ها باید منتظر هم بود.این دما از مرکز به سمت سطح به علت از دست دادن انرژی در هر لایه کم میشود. در تمامی ستارگان و بسیاری از سیارت هم اینگونه است

/ 0 نظر / 47 بازدید