چرا وقتی با یک گچ بلند می نویسیم صدا میدهد؟

 

علت این که  که ابتدا و انتها گچ در دستگاه صیقل می‌دهند تا صاف بشود. اصطکاک به گونه ای نیست که گچ خوب روی تخته بماند و موکول هاش فشرده شدند. در حالی که اگر گچ را بشکنیم سطح تماس در حدی هست که روی تخته کشیده شده و بماند. ربطی هم به بلندی یا کوتاهی گچ ندارد. حتی گاهی گچ اگر در شرایط آب و هوایی خاصی باشد یا بیش از حد فشرده شود همان حالت را دارد

/ 0 نظر / 36 بازدید