رابطه ی بزرگنمایی عدسی شی میکروسکوپ با میدان دید

 

فرض کنید از دور ساختمانی را نگاه می‌کنید. در میدان دیدتان، ساختمان‌ها و خانه‌ها و
حتی بخشی از آسمان و جلوی خودتان تا نزدیک آن بنا را می‌بینید. حالا سوار ماشیم ‌شوید و جلوتربروید تا به نزدیک ساختمان برسید. چه اتفاقی می‌افتد؟ مشخص است!‌ دیگر نه آن میدان دید باز را دارید (چون ساختمان مورد نظر و محیط اطرافش جلوی شما را برای مثلاً دیدن پهنه‌ی آسمان و کوه‌های پس زمینه‌اش گرفته است. و اندازه‌اش بزرگترشده. بیشتر می‌توانی جزییات آن را ببینید. ولی دیگر نه آن میدان دید باز را دارید
و نه مسیری که آمده اید به آن شکل برایتان معلوم است. حالا اگر برگردید و به پشت
سرتان نگاه کنید جایی را که قبلاً بودید خیلی خوب ولی دور می‌بینید. آسمان بالای آن
و ساختمان‌های اطرافش. حالا در این‌جا هم دقیقاً همین اتفاق می‌افتد. چون چشم شماهم یک عدسی است که اجسام را با اندازه‌های عادی می‌بیند. ولی در میکروسکوپ یا دوربین عدسی‌ها بزرگنمایی بیش از حالت عادی چشم دارند. در نتیجه به جای اینکه شمابه هدف نزدیک شویدعدسی به صورت مجازی شمارابه هدف نزدیک می‌کند. طبیعی است که محیط اطرافش را دیگر نمی‌توانید ببینید و فقط آن هدف رامی‌بینید

/ 0 نظر / 251 بازدید