دمای بدن ما 37درجه و دمای معمولی اتاق 22 درجه پس چرا ما در اتاق سردمان نمی شود؟

دمای بدن 37 درجه است ولی این دمای داخلی بدن است اینکه اگر بخاهد با محیط تعادل بر قرار کند دچار مشکل می شویم سیستم گردش خون و عروق یکی دیگر از وظایفش حفظ تعادل گرمایی بدن از طریق فشار خون است حالا وقتی دمای 22 رادر اتاق داریم احساس سرما نمی‌کنیم و بیشتر احساس مطلوبی داریم چون عروق  انرژی حاصل از غذای مصرفی را  می‌سوزوند. و بدن دائماً در تبادل گرمایی با محیط اطرافش است

/ 0 نظر / 26 بازدید