ساختمان چشم

1 – چشم مانند یک دوربین تصویری در انتهای چشم تشکیل می دهد، ساختمان چشم به ترتیب از خارج به داخل شامل سه لایه ی صلبیه ، مشیمیه و شبکیه می باشد.
2 – چشم اندامی کروی است که لایه ی خارجی آن یعنی صلبیه نسبتاً سخت می باشد.
3 – بخش جلویی صلبیه را قرنیه می گویند که شفاف است و اولین شکست نور هنگام ورود به چشم در این محل انجام می شود.
4 – پشت قرنیه مایع شفاف زلالیه قرار دارد . ضریب شکست زلالیه تقریباً اندازه ی ضریب شکست قرنیه است و نور در مرز مشترک قرنیه و زلالیه شکست چندانی پیدا نمی کند.
5 – پشت زلالیه مردم چشم قرار دارد . قطر مردمک تغییر می کند و شدت نور عبوری را تنظیم می کند.
6 – پشت مردم عدسی قرار دارد. عدسی چشم همگراست و از ماده ی ژله مانند، انعطاف پذیر و شفاف ساخته شده است.
7- عدسی چشم به وسیله ماهیچه های مژگانی نگه داشته شده است. ماهیچه های مژگانی می تواند ضخامت عدسی را تغییر دهد. در این صورت فاصله ی کانونی عدسی چشم تغییر می کند.
8 – وقتی عدسی مژگانی در حال استراحت است، عدسی چشم بزرگ ترین فاصله ی کانونی خود را دارد.
9 – نور پس از عبور از قرنیه، زلالیه، مردمک، عدسی و زلالیه بر روی شبکیه چشم تصویری واضح تشکیل می دهد و چشم آن را احساس می کند.
برای اینکه همواره بر روی شبکیه تصویرواضح تشکیل شود، برای دیدن اجسام دور، ماهیچه ی مژگانی منقبض می شود و ضخامت عدسی را زیاد می کند و فاصله ی کانونی عدسی کم می شود و تصویری واضح بر روی شبکیه تشکیل می شود. تغییر ضخامت عدسی که باعث تغییر فاصله کانونی عدسی می شود تا بتواند تصویری واضح بر روی شبکیه تشکیل شود را تطابق می گویند.

/ 0 نظر / 171 بازدید