ذراع چیست؟

 

ذراع «بازو» یا آرنج، واحد طول (درازی) وآن عبارت است از ابتدای ساعد است «مرفق»
تاسر انگشتان.

طول معادل شش قبضه
(مشت) که با انگشتان (غیر انگشت نشست) با یگدیگر متصل ساخته ملاحظه نمایند. واین
مجموع بقدر بیست وچهار انگشت خواهد بود که از جانب پهنا بیگدیگر گذارند. از این
گونه واحد طول در ساخت سد،
بند، برکه، چری، تا امروز در کوخرد رایج است و
به گویش محلی به آن می‌گویند «گز دست».

/ 2 نظر / 405 بازدید
غریبه

سلام اومدم دعوتت کنم به جایی سرشار نشاط و شادی.... بدوووووووو بیا به آدرس.... منتظرتم.......

اکبری

تشکر آقای علی خاصی. یادش بخیر ... صوت تلاوت قشنگی داشتید