سوالی در مورد کار یک وزنه بردار

وقتی یک وزنه بردار،‌وزنه ای را بالای سر خود نگه می دارد، از نظر فیزیکی کاری انجام نداده است. تصور کنید که در این حالت وزنه بردار انرژی مصرف می کند و در نتیجه، به سرعت خسته می شودپس این انرژی صرف چه کاری می شود؟

در این حالت ،‌انرژی وزنه بردار صرف فعالیت های داخلی بدن او می شود ولی بر روی جسم کاری انجام نمی شود. زیرا جسم در این حالت ساکن است و هیچ گونه حرکتی ندارد

/ 0 نظر / 28 بازدید