روش های تولید امواج طولی

1- دمیدن در شیپور

2- استفاده از مجموعه جرم و
فنر


 
 

3- استفاده از فنر طویل


 
4- استفاده از پادول زوجی

 5 - استفاده از میله های
عمودی به هم بسته شده با فنر نرم طویل و روشهای دیگر

حال اگر می خواهید ثابت نمایید که صوت موجی طولی است ؛
کافی است  بجای وزنه ؛ دیافراگمی ( مثلا مقوای گرد - پهن) قرار داده
وبا شیپور در مقابل آن بدمید. مشاهده خواهید کرد که فنر بصورت طولی به حرکت در
خواهد آمد.

نکته : فنر شما باید طویل بوده و K پایینی داشته باشد تا بخوبی ارتعاش نماید

/ 0 نظر / 44 بازدید