کاربرد امواج ماورای صوتی

از کاربردهای امواج ماورای صوتی به غیر کاربردهای نظامی در کشتیها و زیردریاییها و پزشکی نیز به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
▪ حفره سازی:
حفره سازی در مایعات یا (Cavitation) ایجاد انقباض و انبساط حین عبور امواج فراصوتی خصوصا انبساط باعث خروج گاز ، محلول در مایع شده و حباب تشکیل می‌شود.
▪ اثر گرمایی:
امواج ماورای صوتی به عنوان امواج مکانیکی حامل انرژی بوده و در هنگام عبور از بافتها بخشی از این جذب و انرژی آن بصورت گرما در می‌آید. این گرما باعث انبساط درونی بافت شده جریان خون را به موضع افزایش می‌دهد و نهایتا باعث تسریع در ترمیم بافت آسیب دیده می‌شود.
▪ میکرو راساژ:
فشردگی و انبساط موضعی بافتها حین عبور امواج ماورای صوت در واقع نوعی میکروماساز محسوب میشود و در خستگیها و کوفتگیها بسیار مفید است. و در کاهش ورم و التهابات موثر است.
▪ تشخیصهای پزشکی:
تشخیص آبستنها و حتی سن جنین ، بیماریهای زنان و زایمان ، تشخیص تومور های مغزی و پستانی ، شناسایی خونریزیهای مغزی و اعصاب ، شناسایی و تشخیص سنگهای کلیوی ، مجاری ادراری و ... از کاربردهای مهم ماورای صوت در سونوگرافی و پزشکی می‌باشد.

/ 0 نظر / 90 بازدید