آهن سرد یا چوب گرم؟

کف دست خود را باز کرده و بر روی سطوح یک قطعه  فلز ویک قطعه  چوب که هر دو در دمای اتاق قرار دارند بگذاریدچرا آهن را سرد تر احساس می کنید؟

چوب یک عایق است ،هادی ضعیف گرما. وقتی با دست چوب را لمس می کنید، گرما از بدن شما به آن جریان می یابد و سطح آن را گرم می کند. به دلیل اینکه این گرما به سرعت خارج نمی شود، سطح چوب بزودی با دستتان هم دما می شود، پس از آن هیچ گرمایی از دستتان خارج نخواهد شد . هیچ تفاوت دمائی بین دمای بیرون پوستتان و درون بدنتان وجود ندارد ، بنابر این اعصاب حسّاس به دما هیچ تفاوت دمائی را حس نمی کنند .
فلز، در مقایسه با چوب، گرما را به سرعت جا بجا می کند وهادی خوبی برای گرماست . گرما از دست شما به درون فلز جریان می یابد و سپس به سرعت از تودهُ فلزی می گذرد، و سطح فلز را ترک گفته و سطح پوستتان را نسبتاً سرد می کند. به همین دلیل است که فلزات سرد به نظر می رسند

/ 0 نظر / 43 بازدید