چرا بازده واقعی ماشینهای گرمایی از بازده بدست آمده توسط فرمول بسیار کمتر است؟

 

زیرا در واقعیت تمام  اختلاف گرمایی میان منبع سرد و گرم  به کار تبدیل نمیشود بلکه مقداری از آن تحت تاثیر اصطکاک هدر میرود در نتیجه مقدار کار واقعی انجام شده کمتر خواهد بود و بازده نیز کاهش میابد

/ 0 نظر / 30 بازدید