چرادربستن فنرها به صورت متوالی k معادل از k تک تک فنرها کوچکتراست؟

 

به دلیل تقسیم نیروهاست. درحالی که تقریبا درحالت موازی تساوی بین نیروهای وارد بر هر فنر وجود دارد. درست چیزی شبیه جریان در مدارهایی با مقاومت یا خازن های موازی و سری است. در مکانیک هم این اتفاق در مورد فنرها می‌افتد. نیروها در فنرهای سری یا متوالی متوازن تقسیم نمی‌شوند. و وقتی این اتفاق می‌افتد k یا ضریب مقاومت فنر کُل دستگاه از تک تک اینها کوچکتر میشود

/ 0 نظر / 285 بازدید