انرژِی باد

 

 

آسیاب بادی موتورهایی دارد که می تواند با استفاده از باد انرژی تولید کندتبدیل انرژی باد به سایر گونه های مفید مثل نیروی برق، نیروی باد نام دارد. انرژی بادی به گونه های مختلف توسط توربین های بادی تبدیل می گردد.

با استفاده از ژنراتورهای الکتریکی انرژی باد را می توان به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. اولین استفاده از انژی با توسط آسیاب های بادی بوده است. آسیاب بادی موتورهایی دارد که می تواند با استفاده از باد انرژی تولید کند.

این انرژی در روستاها و برای مصارف کشاورزی مثل سائیدن، پمپ زدن، چکش زدن و احتیاجات مختلف در مزارع مورد استفاده قرار می گیرد. حتی امروزه، انرژی باد در زمین های بزرگ مخصوص این کار، مورد استفاده واقع می شود تا انرژی لکتریکی را برای نواحی روستایی و سایر مکان های دور از دسترس فراهم کند.

انرژی باد بیشتر بطور ممتد در مناطقی مثل دانمارک، آلمان، اسپانیا، هند و برخی نواحی از ایلت متحده امریکا مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از بزرگترین گونه های انرژی سبز است که امروزه در جهان استفاده می شود. انرژی باد در مناطقی بیشتر مورد استفاده است که سرعت باد 10 متر بر ساعت باشد.

فواید

یکی از بزرگترین فواید انرژی باد این است که به مقدار انبوه وجود دارد. همچنین این نیرو قابل تجدید است. یکی از امتیازات دیگر آن، این است که در بسیاری موارد قابل انتشار و ارزان است و همچنین باعث کاهش تشعشعات گازهای سمی است. همچنین روشهای سنتی تولید انرژی از آن جهت که مدام ارزان و ارزانتر می شود، بسیار سود ده هستند.

انرژی باد به زودی یکی از ارزانترین راهها برای تولید انرژی در ابعاد بزرگ تبدیل خواهد شد. از دهه هشتاد به بعد هزینه تولید انرژی بادی تقریبا 80% کاهش یافته است.

علیرغم اقتصادی بودن آن گفته می شود که اثرات گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد. انرژی باد هیچ آلودگی تولید نمی کند همچنین یکی از گونه های بی نهایت پایدار انرژی است. باد وجود خواهد داشت تا زمانی که خورشید وجود دارد که آن هم نزدیک به 4 بیلیون سال است.

بصرت تئوریکی اگر کلیه نیروی باد در دسترس انسان قرار بگیرد میزان آن تقریبا 4 برابر میزان کل انرژی است که هم اکنون در جهان در دسترس است و هیچ کشوری وابسته به آن نیست. در زمانی که قیمت نفت و بنزین رو به افزایش است، انرژی باد می تواند جواب مناسبی باشد.

مضرات

با این وجود، مضراتی نیز در مورد این انرژی وجود دارد که ممکن است از محبوبیت آن بکاهد. با وجود اینکه هزینه ی تولید این انرژی بسیار پایین است، حتی امروز هم توربین های متعددی باید ساخته شود تا بتواند مقدار مناسبی از انرژی بادی را تولید کند.

با وجود اینکه نیروی باد، آلودگی تولید نمی کند اما توربین های آن صدای زیادی تولید می کنند، که در حقیقت منجر به آلودگی صوتی می شود.

باد هیچ وقت قابل پیش بینی نیست. تا زمانی که انرژی باد نیاز به دانش آب و هواشناسی و شرایط باد در طولانی مدت است حتی پیشرفته ترین ماشین ها نیز نمی توانند پیش بینی محصول را انجام دهند. (میزان باد تولیدی). اما در جاهایی که انرژی باد بیش از حد مورد نیاز باشد این امر قدری نا ممکن است چرا که نمی توان به طور قطع روی آن حساب کرد.

بسیاری از زمین های مستعد برای این کار، یعنی جایی که انرژی باد می تواند در ابعاد وسیع تولید شود، بسیار دور تر از مکان هایی است که امکان بیشترین تولید باد وجود دارد. لذا ممکن است قضیه اقتصادی بودن آن با ساخت ایستگاههای فرعی و خطوط انتقال دچار تردید شود.

نیروی باد غیر قابل ارسال است لذا همین مسئله باعث می شود در نام بردن آن به عنوان ابتدایی ترین تهیه کننده انرژی شک و تردید ایجاد شود. انرژی باد بستگی به نحوه وزش باد در مناطق بادگیر دارد پس یکی از منابع ناپایدار است و تولید باد به فاکتورهای متعددی نظیر سرعت باد و رفتار توربین ها دارد. برخی منتقدان بر این باورند که انرژی باد در مواردی که تقاضا بالاست، پیشنهاد مناسبی نیست.

/ 0 نظر / 68 بازدید