برچسب انرژی چیست؟

 برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرف‎کنندگان وسایل خانگی را با میزان کارایی هر یک از وسایل خانگی آشنا می‎کند. همچنین اطلاعات مشترک مهم و با ارزش زیر در همة وسایل برقی و اختصاصی در مورد هر دستگاه را اختیار مصرف‎کنندگان قرار می‎دهد.
برچسب انرژی به وسیله 7 حرف از حروف الفبای زبان انگلیسی درجه‎بندی شده است که هر حرف مٌعَرِف درجه‎ای از کارایی دستگاه می‎باشد. به عنوان مثال حرف A (آ) معرف بازدهی بیشتر و مصرف انرژی کمتر است و حرف G(ج) معرف بازدهی کمتر و مصرف انرژی بیشتر در هر دستگاه می‎باشد.
تمامی برچسبهای انرژی حاوی این اطلاعات مشترک هستند:
اطلاعات مشترک:

  1. علامت تجاری شرکت سازنده
  2. نام شرکت سازنده
  3. مدل دستگاه
  4. میزان کارایی دستگاه نسبت به انرژی مورد نیاز دستگاه

لازم به ذکر است که برچسب مصرف انرژی اطلاعات اختصاصی و مناسب هر دستگاه را نیز به مصرف‎کننده ارائه می‎دهد که با توجه به آنها می‎توان مناسب‎ترین وسیله را جهت مصرف تهیه نمود.

/ 0 نظر / 51 بازدید