یک تن چوب سنگین‌تر است یا یک تن آهن؟

وزن هر جسمی در هوا به اندازه وزن هوای هم حجم آن کم می‌شود. از وزن چوب و آهن نیز در هوا قدری کاسته می‌شود. برای آنکه وزن حقیقی چوب و آهن را بدانیم باید آنچه را که از وزن هر یک کاسته شده است، به آن اضافه کنیم.

 وزن حقیقی چوب مساوی است با یک تن + وزن هوای هم حجم چوب. و وزن حقیقی آهن مساوی است با یک تن + وزن هوای هم حجم آهن. اما حجم یک تن چوب به مراتب (تقریبا 15 بار) بیشتر از یک تن آهن است. به همین جهت ، وزن حقیقی یک تن چوب بیشتر از وزن حقیقی یک تن آهن است! برای آنکه جواب دقیق‌تری داده باشیم. باید بگوییم: وزن حقیقی چوبی که در هوا یک تن وزن دارد از وزن حقیقی آهن که در هوا یک تن وزن دارد، بیشتر است.چون حجم یک تن آهن یک هشتم متر مکعب و حجم یک تن چوب در حدود 2 متر مکعب است، پس تفاوت وزن هوای هم حجم آنها باید در حدود 2.5 کیلوگرم باشد. به این ترتیب ، یکتن چوب ، در واقع به همین اندازه از یک تن آهن سنگین‌تر است!

/ 1 نظر / 50 بازدید

همکار گرامی ، در این مورد دچار اشتباه شده اید! وزن حقیقی هر دو یکسان است. وزن حقیقی یک جسم ، وزن آن در محیط خلا است. در خلا یک تن از هر ماده ای وزن یکسان دارد، فقط در داخل سیالات وزن اجسام هم جرم که چگالی متفاوت دارند فرق می کند.