آیا ظرفیت گر مایی ویژه مواد به شکل آنها بستگی دارد؟

بله مانند آب که ظرفیت آن در حالت جامد تقریبا نصف حالت مایع آن است 

  

ظرفیت گرمای ویژه اب در حالت مایع 4.2 ژول بر گرم درجه سلسیوس است اما در حالت جامد 2.07 و در حالت گاز 2.04می باشد

/ 0 نظر / 31 بازدید