یک سوال

اگر یک ورزشکار پرتاب چکش در حین پرتاب وزنه آن را رها نکند و به چرخش آن ادامه دهد چه اتفاقی خواهد افتاد از نظر فیزیکی چه نیروهای در آن دخالت داشته و از چه قوانین فیزیکی می توان جهت بهبود کار این ورزشگار کمک گرفت؟

معمولا در پرتاب چکش ورزشکار طوری حرکت چرخشی انجام میدهد که در بیشینه‌ی انرژی خودش و شتاب دورانی وزنه را رها کند. حالا اگر به این کار ادامه بدهد کار خودش خراب می‌شود. نیروهایی که وجود دارند طبیعتاً اینها هستند: نیروی گریز از مرکز و گشتاور اصلی تری نیروها هستند. می‌توانیم از بقای انرژی هم استفاده کنیم. باز هم برای بهبود باید شتاب گریز از مرکز را با گشتاور هماهنگ کرد. باید ورزشکار بداندچگونه از نیروی بازو و گشتاور دست خودش برای شتاب دادن به جسم استفاده کند و زمان رها کردن راکاملا به صورت تجربی فهمیده باشد. گشتاوری که بدن یا بازوها به خودشان می‌گیرند انرژی اولیه‌ی پرتابه است

/ 0 نظر / 44 بازدید