اهمیت خازن مسطح در چیست؟

 

بیشتر خازنهایی که در مهندسی بکار می‌‌روند، از نوع خازنهای مسطح هستند، یعنی اینها نیز از دو صفحه موازی که با فاصله کوچکی از هم جدا شده‌اند و روی آنها ، بارهای مساوی و غیر همنام جمع می‌‌شوند. به عنوان مثال ، خازن متغیری که در مهندسی رادیو بطور گسترده‌ای بکار می‌‌رود، از نوع خازن مسطح است.

این خازنها از دو دسته صفحه موازی عایق شده در داخل هم که یک دسته آن به میله گردانی وصل شده، تشکیل می‌‌شوند. با چرخاندن این میله میزان داخل شدن صفحات تغییر کرده و لذا ظرفیت خازن تغییر می‌‌کند. چون همان گونه که ملاحظه کردیم، ظرفیت خازن فقط به عوامل هندسی ، مانند مساحت صفحات و فاصله صفحات بستگی دارد.

/ 0 نظر / 27 بازدید