فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

برچسب انرژی

برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرفکنندگان وسایل خانگی را با میزان کارایی هر یک از وسایل خانگی آشنا میکند. همچنین اطلاعات مشترک مهم و با ارزش زیر در همة وسایل برقی و اختصاصی در مورد هر دستگاه را اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد.
برچسب انرژی به وسیله 7 حرف از حروف الفبای زبان انگلیسی درجه
بندی شده است که هر حرف مٌعَرِف درجهای از کارایی دستگاه میباشد. به عنوان مثال حرف A (آ) معرف بازدهی بیشتر و مصرف انرژی کمتر است و حرف G(ج) معرف بازدهی کمتر و مصرف انرژی بیشتر در هر دستگاه می
باشد.
تمامی برچسبهای انرژی حاوی این اطلاعات مشترک هستند:
اطلاعات مشترک:

  1. علامت تجاری شرکت سازنده
  2. نام شرکت سازنده
  3. مدل دستگاه
  4. میزان کارایی دستگاه نسبت به انرژی مورد نیاز دستگاه

لازم به ذکر است که برچسب مصرف انرژی اطلاعات اختصاصی و مناسب هر دستگاه را نیز به مصرفکننده ارائه میدهد که با توجه به آنها میتوان مناسبترین وسیله را جهت مصرف تهیه نمود.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۸
تگ ها : انرژی