فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

ماهیت پرتوهای آلفا، بتا و گاما ومقایسه آنها

هر سه نوع تابش هسته ای دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند و مشخصه ای ویژه خود دارند که برخی مشخصات بارز آنها را پی میگیریم:


هر سه نوع تابش هسته ای دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند و مشخصه ای ویژه خود دارند که برخی مشخصات بارز آنها را پی میگیریم:

در مقایسه ی قدرت نفوذ پرتوهای آلفا و بتا و گاما رادرفورد مشاهده نمود که:پرتوهای آلفا توسط ورقه ای از کاغذ متوقف می شوند و قابلیت نفوذ درون ورقه کاغذ را ندارند یا به عبارت دیگر نمی توانند از کاغذ عبورکنند. پرتوهای بتا از ورقه ی کاغذی عبور کرده اما در برخورد با ورقه ی آلومینیومی با ضخامت 1.16 اینچ متوقف می شوند و بلاخره پرتوهای گاما که قابلیت نفوذ در یک دیوار بتونی ضخیم را دارا می باشد اما نمی توانند از ورقه ای سربی با ضخامت بسیار زیاد عبورکنند، بنابراین از این مشاهدات می توان نتیجه گرفت که پرتوهای آلفا قدرت نفوذی کم تر از پرتوهای بتا و پرتوهای بتا قدرت نفوذی کم تر از پرتوهای گاما دارند. در بین تابش های هسته ای پرتوهای گاما دارای قدرت نفوذ بیش تری هستند اما ذکر این نکته لازم است که نافذترین پرتوهای جهان، پرتوهای کیهانی هستند که قابلیت نفوذ در یک کوه را نیز دارند و به طور نامحسوسی همواره از اعماق میان ستاره ای یا شراره های خورشید  زمین را بمباران می کنند و در اعماق زمین نفوذ می کنند.

تابش های هسته ای از نظر جنس و بارالکتریکی تفاوت های محسوسی دارند، پرتوهای الفا دارای بار مثبت هستند و از جنس هسته مثبت اتم هلیم می باشند و جرمی 4 برابر جرم هیدروژن یعنی در حدود 4 a.m.u جرم دارند این پرتوها به سهولت در مواد جذب می شوند و یونیزه کننده ای قوی محسوب می گردند، پرتوهای بتا به طور کلی از جنس ذرات می باشند، ذرات با بار الکتریکی منفی و همچنین ذرات با بار الکتریکی مثبت(ضدالکترونها یا همان پوزیترون ها)، بتای منفی از جنس الکترون ها بوده و بار منفی دارد، بتای مثبت در مقایسه با بتای منفی فقط و فقط در نوع بارالکتریکی تفاوت دارد و  درواقع ، پوزیترون ها یا همان ذرات بتای مثبت همان الکترون ها هستند با این تفاوت که با آن ها مثبت شده است.

هنگامی که پوزیترون ها با یک ماده(هدف) برخورد می کنند، با الکترون های درون ماده واکنش داده و هر دو از بین رفته و جرقه ای از گاما زده می شود.

پرتوهای گاما از نظر بارالکتریکی، خنثی هستند و هیچ گونه باری ندارند این ذرات از جنس امواج الکترو مغناطیس یا هان نور هستند و در واقع همان پرتوهای X پرانرژی می باشند. پرتوهای گاما دارای طول موج بسیار کوتاه و فرکانس فوق العاده زیادی می باشند و به دلیل اینکه طول موج کمی دارند می توان نتیجه گرفت که انرژی فوق العاده زیادی را شامل می شوند.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٤