فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

آیا مکعب در توزیع با رالکتریکی همگن است؟

برای مکعب چنین بیانی صادق نیست. مکعب یک جسم همگن نیست، زیرا دارای برآمدگی و نوک تیز هایی در رئوس آن می باشد از این رو با در نظر گرفتن یک توزیع  در نقاطی که سطح کوچک تر است مخرج ما کوچک تر می گردد از این رو چگالی سطحی بار در آن نقاط بزرگ تر و لذا تجمع بارها در آن نقاط بیش تر از سایر نقاط می گردد. به عبارت دیگر چون بارها در این نقاط از سایر نقاط تجمع بیش تری دارند.(این هم می توانید با الکتروسکوپ دریابید) با کوچک بودن جزء سطح در این نقاط چگالی سطحی که نسبت بار به سطح بیان شده بود بزرگ تر از سایر نقاط می گردد

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٠