فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

دیوار صوتی چیست؟

اجسام در حال پروازوقتی به مولکولهای هوا برخورد می کنندموجهای مرتعشی به وجود می آورند.برخورد این اجسام با یک مولکول در هوا سبب می شود که این مولکول با مولکولهای دیگر برخورد کند و برخورد مولکولها به همین ترتیب ادامه پیدا کند و موجهای ارتعاشی به وجود آیند.

هواپیمای در حال پرواز مرتب به مولکولهای هوا برخورد می کند و این موجها را به وجود می آورد.وقتی سرعت هواپیما به سرعت صوت برسداین امواج دیواره ای از هوای فشرده به وجود می آورند.هنگامی که سرعت هواپیما از سرعت صوت بیشتر شود این دیوار را می شکند و در نتیجه صدای بسیار شدید و بلندی به مجود می آید.در صورتی که سرعت امواج این صدا از سرعت صوت بیشتر باشد در فضا باقی می ماند.البته در داخل هواپیما صدایی شنیده نمی شود ولی موجهای آن به اطراف پخش می شود و به زمین می رسند.بنابراین هواپیمای ما فوق صوت،صوت را دنبال خود می کشد.اگر چنین هواپیمایی با این سرعت از بالای سرمان پرواز کند پس از چند لحظه صدای بسیار بلند و شدیدی را می شنویم و چنانچه ما به همان سمت و با همان سرعت حرکت کنیم این صدا را به طور مداوم می شنویم

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
تگ ها : صوت ، دیوار صوتی