فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

منظور از صدای بم و صدای زیر چیست؟

هر چه تعداد ارتعاش ها در ثانیه ( بسامد ) بیشتر باشد ، صدا زیرتر و هر چه کم تر باشد ، صدا بم تر خواهد بود . به این ترتیب است که صدای ارتعاش پوسته ی طبل ، بم و صدای ارتعاش سوت ، زیر است هر چه ابعاد جسمی کوچک باشد ، آن جسم تندتر ارتعاش کرده و صدای زیرتر تولید می کند و برعکس ، هر چه ابعاد جسمی بزرگ تر باشد وقتی آن را به ارتعاش در می آوریم کندتر از ارتعاش می نماید و صدای بم تولید می‌کند

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
تگ ها : صوت ، بسامد