فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

» نوع هر یک از فرایند های زیر را بیان کنید؟ :: ۱۳٩٥/۳/۳٠
» چگونه سایه ممکن است تمام عرض خیابان را بپوشاند؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» چگالی ابر چقدر است؟ :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» چرا برف سفید است؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» رابطه میان مسیر نور و جرم اجسام آسمانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» ذراع چیست؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» اندازه گیری‏های اوّلیه به کمک اجزاء بدن :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» انبساط آب به هنگام انجماد چه اثرات مفید و چه اثرات مضری دارد؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» منظور از مواد چگال چیست؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» چرا دمای لایه های مختلف زمین با یکدیگر متفاوت است ؟ :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» سوالی در مورد کار یک وزنه بردار :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» چرا زنبور ها وزوز می کنند؟ :: ۱۳٩٢/٥/٤
» آیا هنگام راه رفتن کاری انجام می‌شود؟ :: ۱۳٩٢/٥/٤
» منظور از قدرت دی الکتریک چیست؟ :: ۱۳٩٢/٥/٤
» چرا برای عایق بندی اتاقکهای زیر شیروانی از یک لایه آلومینیوم نیز استفاده می‌شود :: ۱۳٩٢/٥/٤
» آیا تبخیر سریع‌تر در روزهای آفتابی فقط به علت حرارت بیشتر رخ می‌دهد؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» چراپرده‌های خنک کننده موتورها را همواره رنگ سیاه می‌زنند؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» صاف نشدن بدنه ی اتومبیل بعد از تصادف به علت چیست؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» اجزای اصلی میکروسکوپ نوری کدامند؟ :: ۱۳٩٢/۳/٥
» آیا می تواند شتاب حرکت رو به کاهش ولی سرعت در حال افزایش باشد؟ :: ۱۳٩٢/۳/٥
» چرا لوله های آب در فصل زمستان دچار ترکیدگی می شوند؟ :: ۱۳٩٢/۳/٥
» قیف جدا کننده بر اساس چه ویژگی کار می کند؟ :: ۱۳٩٢/۳/٥
» چرا وقتی با یک گچ بلند می نویسیم صدا میدهد؟ :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» درخشندگی کرم شب تاب از چیست؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» چرادربستن فنرها به صورت متوالی k معادل از k تک تک فنرها کوچکتراست؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» چرا در هنگام حفر چاه گل مایع را به داخل چاه می ریزند؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» چرا جداول چگالی در دمای 25 درجه ارائه می شود؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» دما در محل اصابت ر عدچقدر است؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» اهمیت خازن مسطح در چیست؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» سوال در مورد شارژ خازن :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» فرق بین باتری و خازن چیست؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» انرژِی باد :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» آبگرمکن های خورشیدی چطور کار می کنند؟ :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» یک الکترون ویک پروتون درون یک میدان یکنواخت رهاکنیدکدام یک شتاب بیشتری میگیرد :: ۱۳٩۱/۸/٧
» یک سوال ترمودینامیکی :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» چرا بازده واقعی ماشینهای گرمایی از بازده بدست آمده توسط فرمول بسیار کمتر است؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» صدمات و عوارض برق گرفتگی :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» آستانه احساس و انقباض در برق گرفتگی چیست؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» آیا مخلوط آب و یخ را میتوان به عنوان یک منبع گرما استفاده کرد؟ :: ۱۳٩۱/٧/٤
» قرار دادن دی الکتریک در بین صفحات خازن چه اثری دارد؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» در رادیو چگونه از خازن استفاده می کنیم؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» صفر مطلق :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» کوررنگی :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» چرا رنگین کمان به صورت « کمان » دیده می شود ؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی بر انسان :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» آبگرمکن های خورشیدی :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» ابر رسانایی :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» تاریخجه ابررسانایی :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» چگونه عمق اقیانوس ها را به وسیله ی امواج فراصوت تعیین می کنند؟ :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» روش های تولید امواج طولی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» امواج زمین لرزه :: ۱۳٩۱/٦/٢
» بمب مغناطیسی!!Electromagenetic Bomb :: ۱۳٩۱/٦/٢
» اساس کار و کابرد های سلول خورشیدی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» برخی ویژگی ها عجیب انیشتن :: ۱۳٩۱/٦/٢
» علت چشمک زدن ستارگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» یک سوال جالب!! :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» چگونه زیردریایی در زیر آب می ماند؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» چرابا وجودارزانی و فراوانی و عدم احتراق بالون ها را از دی اکسیدکربن پر نمی کنند؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» یک تن چوب سنگین‌تر است یا یک تن آهن؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» اولین دیوار صوتی در کجا شکسته شد؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» الکتریسیته ساکن :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» کاربرد فیزیک :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» در یک مسابقه پرش با نیزه نقش تشک را درجلوگیری ازآسیب رسیدن به ورزشکار چیست؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» یک سوال :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» چرا امواج اب در نزدیکی ساحل دریا ترکیبی از امواج طولی و عرضی اند؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» آیا با استفاده از جک کار کمتری انجام می دهیم :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» سوراخ لایه اوزون :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» سی تی اسکن (CT-SCAN) چیست؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» کاربرد لیزر در مصارف نظامی :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» نقش پنجره‌ها در جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» نیروگاه حرارتی :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» تداخل امواج :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» پدیده تشدیدممکن است مفید یا مشکل زا باشدمواردی را نام ببرید؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» چگونه از توان عدسی و یکای آن دیوپتر، در چشم پزشکی وعینک سازی استفاده می شود؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» آیا ظرفیت گر مایی ویژه مواد به شکل آنها بستگی دارد؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» چه نکاتی را در مورد آب گرمکن رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چه نکاتی را در موردمصرف انرژی چرخ گوشت و آب میوه گیری رعایت کنیم ؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چه نکاتی را در مورد سماور رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چه نکاتی را در مورد سشوار رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چه نکاتی را در مورد پلو پز رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چه نکاتی را در مورد اتو رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چه نکاتی را در موردماشین جارو برقی رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چه نکاتی را در موردماشین لباس شویی رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چه نکاتی را در موردماشین جارو برقی رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چه نکاتی را در موردکولر رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» چه نکاتی را در مورد یخچال یا فریزر رعایت کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» فواید جایگزینی لامپ کم‎مصرف با لامپ رشته‎ای و لامپ مهتابی چیست؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» : فواید استفاده از برچسب انرژی :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» برچسب انرژی چیست؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» فشفشه :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» چرادر بازدم هوای خارج شده از دهانمان گرم است ولی هنگام فوت سرد است؟ :: ۱۳٩٠/٥/٥
» دمای بدن ما 37درجه و دمای معمولی اتاق 22 درجه پس چرا ما در اتاق سردمان نمی شود؟ :: ۱۳٩٠/٥/٥
» آهن سرد یا چوب گرم؟ :: ۱۳٩٠/٥/٥
» آزمایش :: ۱۳٩٠/٥/٥
» کمترین وبیشترین دمای ثبت شده در جهان :: ۱۳٩٠/٥/٥
» چرا در آب نمی توان اجسام اطراف خود را خوب دید؟ :: ۱۳٩٠/٥/٥
» چرا دو چشم داریم ؟ :: ۱۳٩٠/٥/٥
» چرا روی صفحه تلویزیون و یا پرده سینما تصاویر را به طور پیوسته می بیند؟ :: ۱۳٩٠/٥/٥
» ساختمان چشم :: ۱۳٩٠/٥/٥
» مقایسه خاصیت ارتجاعی هوا و لاستیک :: ۱۳٩٠/٥/٤
» اولین دیوار صوتی در کجا شکسته شد؟ :: ۱۳٩٠/٥/٤
» اثرات دیوار صوتی بر اشیائ و انسانها :: ۱۳٩٠/٥/٤
» عدد ماخ :: ۱۳٩٠/٥/٤
» سرعت صوت با افزایش ارتفاع چگونه تغییر می کند :: ۱۳٩٠/٥/٤
» مشاهده پدیده تفرق در زندگی روزمره :: ۱۳٩٠/٥/٤
» کار برد های اثر دوپلر :: ۱۳٩٠/٥/٤
» کاربرد امواج ماورای صوتی :: ۱۳٩٠/٥/٤
» نپتون :: ۱۳٩٠/٥/٤
» اورانوس :: ۱۳٩٠/٥/٤
» زحل :: ۱۳٩٠/٥/٤
» ناهید :: ۱۳٩٠/٥/٤
» عطارد :: ۱۳٩٠/٥/٤
» مشتری :: ۱۳٩٠/٥/٤
» آیا به وسیله ی رادار می توان بزرگی یا کوچکی جسم را نیز تعیین کرد؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» چرا خورشید در حال غروب نارنجی مایل به قرمز دیده می‌شود؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» کیفیت رنگ آسمان با بخار آب موجود در جو زمین چگونه تغییر میکند؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» . اگر آسمان جوی نداشت، آسمان به چه رنگی به نظر میرسید؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» دلیل آبی بودن آب دریا چیست؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» اهمیت تعرق در گیاهان :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» تبخیر (Evaporation):از سطح آبها به چه عواملی بستگی دارد؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» چگونه عرق کردن به خنک نگه داشتن بدن کمک می کند؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» چرابا پوشیدن لباسهای تر احساس سرما می کنید؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» چرا برگ درختان حتی اگر مدت زیادی در معرض نور خورشید باشند نمی سوزد؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» چگونه آب در داخل کوزه سفالی خنک می‌گردد؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» کدام یک زودتر خنک می شوند؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» چرا برای عایق بندی اتاقکهای زیر شیروانی از یک ورق آلومینیوم نیز استفاده می‌شود؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» چرا وقتی با یک گچ بلند می نویسیم صدا میدهد؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» آیا قرار دادن جسمی روی جسم دیگر اثری روی مقدارضریب اصطکاک دارد؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» لغزندگی در جاده ها در اوایل بارندگی بیشتر است یا بعداز گذشت مدتی پس از بارندگی؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» چرا نیروی اصطکاک ایستایی بزرگتر از نیروی اصطکاک جنبشی است؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» برای جداکردن دو لیوان که در هم گیر کرده اند چه راهی پیشنهاد می کنید؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» نحوه قرار گرفتن لایه های آب چه تأثیری بر محیط زیست اقیانوس ها داشته است؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» محکم کردن زهوارهای فلزی به دور چرخها ی چوبین :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» یخ زدن آب رودخانه ها از رو چه کمکی به آبزیان می کند؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» خازن مسطح :: ۱۳٩٠/٤/٢
» در رادیو چگونه از خازن استفاده می کنیم؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢
» راه های محافظت از آهن ربا را بیان کنید؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢
» آیا از بین رفتن خاصیت مغناطیسی به شکل جسم نیز بستگی دارد؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢
» فرکانس برق شهر 50 هرتز است پس چرا ما لحظات خاموشی آن را نمی بینیم؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢
» چه وقت خسوف رخ می دهد؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» مدت زمان یک خسوف کامل چقدر است؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» آیا ما در خسوف کامل تاریک می شود؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» چرا به طور مرتب ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی رخ نمی دهد :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» چرا در هنگام ماه گرفتگی رنگ ماه بجای تیره شدن به رنگ مس فام در می آید؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» آستانه احساس و انقباض در برق گرفتگی چیست؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» نشت مواد یک باتری در در موقع استفاده نشدن چه ارتباطی با دمای محل نگهداری دارد :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» چه رابطه ای بین توان و حجم ووزن یک منبع وجود دارد؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» فواید استفاده از برچسب انرژی :: ۱۳٩٠/۳/۸
» برچسب انرژی :: ۱۳٩٠/۳/۸
» چرا در دمای معمولی اتاق 22 درجه پس چرا ما در اتاق سردمان نمی شود؟ :: ۱۳٩٠/۳/۸
» اتوی بسیار داغ یا یک تکه یخ خشک؟ :: ۱۳٩٠/۳/۸
» آتش سنت المو :: ۱۳٩٠/۳/۸
» ولتاژ بین دو ابر وشدت جریان صاعقه :: ۱۳٩٠/۳/۸
» در آسمان خراشها چگونه وزن مصالح کنترل می شود؟ :: ۱۳٩٠/۳/٦
» سرعت فرار از کره ی زمین :: ۱۳٩٠/۳/٦
» اگرجسم را به مرکز زمین نزدیک کنیم، وزن آن چگونه تغییر می کند؟ :: ۱۳٩٠/۳/٦
» بلند کردن یک جسم در فضا پیما راحت تر است یا لگد زدن به آن؟ :: ۱۳٩٠/۳/٦
» مایل دریایی چیست؟ :: ۱۳٩٠/۳/٦
» ماهیت پرتوهای آلفا، بتا و گاما ومقایسه آنها :: ۱۳٩٠/۳/٤
» روش‌های غنی‌سازی اورانیوم :: ۱۳٩٠/۳/٤
» تعیین تاریخ یک فسیل چگونه صورت می گیرد :: ۱۳٩٠/۳/٤
» چرا باطری ها در هوای سرد زود تر تخلیه می شوند؟ :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» فازمتر چگونه کار می کند؟ :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» چرا وقتی پرندگان روی سیم های برق می نشیند دچار برق گرفتگی نمی شوند؟ :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» کاربردهای فیبر نوری :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» سراب در دریاچگونه است :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» کاربردهای بازتاب داخلی کلی :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» قطرات باران با آنکه از ارتفاع بسیار زیادی رها می شوند ولی هنگام رسیدن به زمین ان :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» آزمایشی در موردبالا بودن گرمای ویژه آب :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» چه مدت لازم است تا با فریاد کشیدن یک فنجان قهوه را کرم کنیم؟ :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» طلوع دو خورشید در آسمان زمین در سال 2012 :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» نور شفق :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» آیا محل قطب شمال مغناطیسی ثابت است؟ :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» محل قطب شمال مغناطیسی :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» چرا جهت وزش نسیم از خشکی به طرف دریا و برعکس در ساعت های مختلف شبانه روز متفاوت :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» چرا میدان مغناطیسی زمین عوض می شود؟ :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» آیا مکعب در توزیع با رالکتریکی همگن است؟ :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» محاسبه سطح بدن :: ۱۳٩٠/٢/٢
» سریعترین حرکت ما :: ۱۳٩٠/٢/٢
» در یک هزارم ثانیه چه میتواند رخ بدهد؟ :: ۱۳٩٠/٢/٢
» منظور از سرعت حد چتر باز چیست؟ :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» چرا علامت کش ها در روز عاشورا همواره سعی می کنند تا علامت را به حالت صاف و افقی :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» اندازه میدان مغناطیسی زمین در قطب واستوا :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» کمربند وان آلن وشفق قطبی :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» الکتریسیته ساکن در صنایع معمولاً درچه مواردی تولید می گردند؟ :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» پدیده تخلیه الکتریکی در مورد هواپیما :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» چرا اصطکاک جنبشی مستقل از سرعت نسبی سطوح است ؟ :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» تلسکوپ فرق بین تلسکوپهای شکستی و بازتابی :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» چرا ستاره قطبی را همیشه در یک نقطه ثابت می بینیم؟ :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» طرز کار یخچال :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» وجود برفک روی بدنه ی داخلی محفظه ی یخ ساز یخچال چه اثری بر عملکرد دستگاه دارد؟ :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» قدرت نفوذ پرتوی X :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» کاربرد های درمانی مادون قرمز :: ۱۳٩٠/۱/۸
» دیوار صوتی چیست؟ :: ۱۳٩٠/۱/۸
» منظور از صدای بم و صدای زیر چیست؟ :: ۱۳٩٠/۱/۸
» بالا بودن گرمای ویژه آب روی تغییرات دمایی زمین چه تاثیری می گذارد :: ۱۳٩٠/۱/۱
» افزودن ناخالصی وتغییر گرمای ویژه :: ۱۳٩٠/۱/۱
» چرا کوه های یخی روی سطح در یا ها شناورند؟ :: ۱۳٩٠/۱/۱
» راه تشخیص تخم مرغ تازه از مانده :: ۱۳٩٠/۱/۱
» راه های اتلاف انرژی در مدرسه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» درصد استفاده از منابع انرژِی در کشور ما :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» وقتی دو ماده ی مختلف را به هم می ساییم، کدام یک بار مثبت پیدا می کند و کدام یک ب :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» چگونه نوشابه از نی بالا می آید؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» گلف استریم چیست؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» ضریب اصطکاک(Traction)تایر ها چگونه است؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» چرا ماه هر شب 50 دقیقه دیر تر طلوع می کند؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» مناطق صاعقه خیز دنیا کجاست؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» نقش صاعقه در تولید ازن :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» روشهای بهینه سازی انرژی در ساختمان :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» قانون سوم نیوتن در ورزش :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» بالا بودن ثابت دی الکتریک آب چه فایدهای دارد؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» آیا میدان مغناطیس روی بدن اثر می گذارد؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸