فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

نوع هر یک از فرایند های زیر را بیان کنید؟

ذوب یک جسم بلورین هم حجم    

  گرم کردن یک جسم    هم حجم                 

   تراکم هوا در موتور دیزل بی درو

انبساط بخار در استوانه یک ماشین بخار    بی درو                    

 انبساط گازهای داغ در ماشین های درون سوز بی درو

تراکم هوا درکمپرسور هوا    بیدررو                                                   

 تراکم وانبساط امواج صوتی در گازها   بی درو

باد کردن لاستیک  

تراکم بی درو                                                                     

 به جوش آمدن آب در ماشین بخار هم فشار

تشکیل ابر های قارچی شکل پس از انفجار های هسته ای    بی درو              

  سر سبز تر بودن دامنه غربی زاگرس نسبت به دامنه شرقی آن            بی درو

فرآیندی که در داخل یک محفظه فولادی (مخزن تحت فشار) انجام می گیرد هم حجم.                 

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳٠