فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

دلیل علمی "سفید رنگ بودن" بخار اب هنگامی که از کتری اب جوش خارج می شود

گذر نوراز ذرات آب. تراکم ذرات طوری است  که هاله یا بخار آب رامی توانی ببینید. ذرات تشکیل دهنده هم رنگ رو تعیین می کنند.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱۸
تگ ها : باز تابش

آیا او هم من را می بیند؟

شخصی تصویر شما را در آینه می بیند. آیا شما هم در همان حال تصویر او را در آن آینه میبینید؟

 
  
  

آری شما هم می توانید مطابق شکل مقابل در همان حال تصویر او رادر آینه
ببینید زیرا مسیر تابش و بازتابش نور در آینه برگشت پذیر است. یعنی از همان مسیری
که نور شخص به آینه می تابد و بعد از بارتاب به چشم شما می رسد، نور شما هم به
آینه می تابد و بعد از بازتاب به چشم شخص می رسد.


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

آری شما هم می توانید مطابق شکل مقابل در همان حال تصویر او رادر آینه
ببینید زیرا مسیر تابش و بازتابش نور در آینه برگشت پذیر است. یعنی از همان مسیری
که نور شخص به آینه می تابد و بعد از بارتاب به چشم شما می رسد، نور شما هم به
آینه می تابد و بعد از بازتاب به چشم شخص می رسد.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱۸
تگ ها : باز تابش ، آینه

چرا برف سفید است؟برف سفید نیست. برف از کریستالهای یخ درست شده و
انبوه آنها سفید به نظر می‌رسد درست مانند خرده شیشه‌هایی که انبوه آنها سفید به
نظر می‌آید. نور بازهم مانند شیشه، از بخشی از سطوح یخ دانه برف منعکس می‌شود و
رنگ خاصی را بازتاب می‌دهد. هنگامی که مقدار زیادی برف انباشته شده باشد و از روی
هر وجه هر دانه برف بخشی از نور منعکس شود، این نور به نقاط اطراف بازتاب یافته و
دوباره برمی‌گردد. از آنجا که همه رنگها تقریبا به میزان مساوی پراکنده هستند،
انبوه برف سفیدرنگ به نظر می‌رسد.

در واقع، هنگامی که نور در حال تابش و بازتابش است، یخ بخشی از آن را جذب می‌کند و
رنگ قرمز، آسانتر از رنگ آبی جذب می‌شود و در نتیجه، رنگ آبی بازتاب می‌یابد. به
همین دلیل اگر به داخل یک توده برف خوب نگاه کنید، گاه در آن رنگ آبی را مشاهده می‌کنید.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱۸
تگ ها : باز تابش