فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

الکتریسیته ساکن

 

Triboelectric series

 • Human Hands (if very dry)
 • Leather
 • Rabbit Fur
 • Glass
 • Human Hair
 • Nylon
 • Wool
 • Fur
 • Lead
 • Silk
 • Aluminum
 • Paper
 • Cotton
 • Steel (neutral)
 • Wood
 • Amber
 • Hard Rubber
 • Nickel, Copper
 • Brass, Silver
 • Gold, Platinum
 • Polyester
 • Styrene (Styrofoam)
 • Saran Wrap
 • Polyurethane
 • Polyethylene (scotch tape)
 • Polypropylene Vinyl (PVC)
 • Silicon
 • Teflon 

 

MORE POSITIVE

increasing +

 

decreasing

MORE
NEGATIVE

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٦

کاربرد فیزیک

برخی از قوانین فیزیک چنان در زندگی نقش کلیدی دارند که شگفتی آفرین است. از جمله از این قوانین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.قانون کنش و واکنش
برای هر عملی ، عکس العملی است متناسب با آن و در خلاف جهت آن.

پاسخ هر عملی که صورت می‌گیرد از طریق عکس العملی داده می‌شود. مثلا طرب و شادی افراد عکس العملی است که در برابر موسیقی از خود نشان می‌دهد. این شادی متناسب با تاثیر موسیقی بر این شخص هست.

اصل عدم قطعیت
حاصلضرب تغییرات تکانه خطی در تغییر مکان مقدار ثابت کوچکی است.

حاصلضرب دو کمیت به ظاهر وابسته به هم و در واقع به کلی مخالف از هم مقداری ثابت است. برای مثال شرایط انسانها از هر لحاظ نزدیک هم است. آنی که در مسیر علم بیشتر رفته از گشت و گذار زده ، آنی که در مسیر خوشگذرانی بوده از علوم چندان بهره‌‌ای نبرده است. یعنی حاصلضرب رشد و پیشرفت علمی در تفریح و خوشگذرانی مقداری ثابت است که افزایش یکی کاهش دیگری را در پی دارد. اکثر قوانین زندگی این قانون بنیادی فیزیکی را در خود دارند به عبارتی این قانون یکی از ارکان زندگی بشری است بگونه‌ای که بسته به شرایط و سایر پدیده‌های حاکم بر زندگی درصدهای ویژه‌ای از مولفه‌های قانون را انتخاب نمایند.

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
تگ ها :

در یک مسابقه پرش با نیزه نقش تشک را درجلوگیری ازآسیب رسیدن به ورزشکار چیست؟

تشک باعث می شود که زمان وارد آمدن نیرو به ورزشکار هنگام افتادن برروی آن طولانی شود.باتوجه به رابطه      ،Dp ثابت است (زیرا Dv وm یعنی جرم ورزشکار ثابت هستند)با افزایش  Dt  ازمقدار نیروی F  یعنی نیرویی که ازطرف مانع (تشک) به ورزشکار وارد می شود ، کاسته می گردد و ورزشکار آسیب نمی بیند

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
تگ ها : اندازه حرکت