فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

منظور از سرعت حد چتر باز چیست؟

هنگامی که چتر بازی سقوط می کند دو نیروی وزن و مقاومت هوا به او وارد می شود که البته نیروی مقاومت هوا به سرعت سقوط بستگی دارد در ارتفاعی این دو نیرو همدیگر را خنثی می کنند و طبق قانون اول چتر باز به حرکت قبلی خود ادامه می دهد و به سرعت ثابتی می رسد که به آن حد می گوییم این سرعت      160 کیلومتر بر ثانیه در 15 ثانیه اول حاصل می شود و س از طی 1000 متر رها شدن اتفاق می افتد

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳٠

چرا علامت کش ها در روز عاشورا همواره سعی می کنند تا علامت را به حالت صاف و افقی

چرا که نیروهای مختلفی سبب ایجاد گشتاور می گردند اما گشتاور نیرو های اعمال شده در مقابل نیروی وزن ناچیز می باشد از این رو نیاز مند آن هستیم تا علامت را به حالت افقی نگاه دارند تا از ایجاد گشتاور اضافی بر اثر نیروی وزن جلوگیری کنند. منظور از واژه لمبر نیز که علامت کش ها بیان می دارند همین گشتاور نیرو می باشد. و باید دقت کرد که کوچک ترین حرکتی که تیغه ی وسط انجام می دهد باعث می گردد که بردار نیروی وزن از مسیر قائم خود جابه جا و یک گشتاور بزرگی را ایجاد کند.

 

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳٠
تگ ها : گشتاور

اندازه میدان مغناطیسی زمین در قطب واستوا

میدان مغناطیسی زمین در خط استوا حدود32/0 گوس و در قطبها حدود62/0 گوس است

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۱

کمربند وان آلن وشفق قطبی

ذرات باردار و پر انرژی کیهانی که به سوی زمین می آیند گرفتار میدان مغناطیسی زمین شده و حرکت مارپیچی به خود می گیرند که به این منطقه، کمربندوان آلن” می گویند.این ذرات با حرکت مارپیچی خود به سمت دو قطب حرکت می کنند. این ذرات با نزدیک شدن به دو قطب بر اثر برخورد به لایه های بالایی جو قطب شمال و جنوب، مقدار زیادی از انرژی خود را ازدست می دهند که به صورت تابش آزاد و روشنایی را در دو قطب ایجاد می کنند که به این روشنایی، شفق های قطبی می گویند

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۱

الکتریسیته ساکن در صنایع معمولاً درچه مواردی تولید می گردند؟

1- عبور مواد پودر شده از روی نقاله های بادی

 

2- چرخش تسمه ها و کمربندهای انتقال قدرت غیر هادی

3- جاری شدن هوا، گاز یا بخار مواد، از مجراها و

 دریچه ها

4- حرکت هایی که سبب تغییر موقعیت سطوح تماس مواد غیر مشابه مایع یا جامد میگردد که  حداقل یکی از اینها هادی الکتریسیته خوبی نباشد.

5- بدن انسان، در محیط های خشک و کم رطوبت

 بر اثر تماس کفش با کف ساختمانها، بار ساکن تا

چند هزار ولت تولید می کند.

 همچنین تولید بار در بدن انسان می تواند براثر کارکردن نزدیک عوامل تولید الکتریسیته ساکن مثل موارد 1 تا 4 فوق و یا براثر نزدیک شدن به خودروهایی که دارای بار ساکن هستند بوجود آید.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٥

پدیده تخلیه الکتریکی در مورد هواپیما

هنگام پرواز هواپیما نیز در اثر مالش بدنه آن با هوا مقدار زیادی بار الکتریکی در آن ایجاد می شود. این بار می تواند برای سوخت هواپیما بسیار خطرناک باشد. برای رفع این مشکل باتری های مخصوصی در هواپیما قرار می دهند تا بارهای ایجاد شده در اثر مالش را جمع و در خود ذخیره نماید. ضمناً مقداری از این بار نیز خودبخود از محل نوک تیز هواپیما دوباره به هوا منتقل می شود.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٥

چرا اصطکاک جنبشی مستقل از سرعت نسبی سطوح است ؟

با شروع  لغزش اتمهای مابین دوسطح دچار نا پایداری شده و به حرکت در می ایند. حرکت اتمها به گونه ایست که آنها تمایل دارند به حالت پایدار گذشته بر گردند.آنچه که مهم است ، آنستکه سرعت این حرکت بسیار بالاتر از سرعت حرکت دو جسمی که در حال لغزش هستند می باشد. لذا حرکت اتمها در بین دو سطح چنان است که انگار بین دو سطح رولبرینگ گذاشته اید . پس هر چقدر هم سرعت دو سطح زیادتر شود نمی تواند تاثیر محسوسی در تغییر نیروی اصطکاک جنبشی بین دو سطح داشته باشد

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٤
تگ ها : اصطکاک

تلسکوپ فرق بین تلسکوپهای شکستی و بازتابی

در ساختار تلسکوپهای شکستی نور رسیده از اجرام آسمانی از عدسیهایی عبور میکنند. ساده ترین نوع تلسکوپهای شکستی به این صورت است که دو عدسی در دو سر لولهتلسکوپ قرار می گیرد. آن عدسی را که رو به سمت اجرام آسمانی مانند ستاره ها و ماهو قرار دارد عدسی شییی می نامند و عدسی دیگری را که ناظر از آن تصویر را می بیندعدسی چشمی می گویند. نور اجرام آسمانی از فاصله بسیار دوری به ما می رسد. به همیندلیل به صورت پرتوهای موازی از عدسی شییی می گذرد. پرتوها پس از گذر از عدسی شیییمی شکنند و در نقطه ای به نام کانون متمرکز می شوند. شاید شما هم تجربه کرده باشیدکه اگر یک عدسی را در مقابل نور خورشید نگه دارید پرتوهای خورشید را در یک نقطهکانونی می کند. فاصله میان کانون و عدسی شییی را فاصله کانونی عدسی شییی تلسکوپ مینامند که برای هر تلسکوپی اندازه آن مشخص است و قابل تغییر نیست. کار عدسی چشمیبزرگنمایی تصویر است. در تلسکوپها عدسی چشمی قابل تغییر است و در نتیجه بزرگنماییتغییر می کند.

ولی در تلسکوپهای بازتابی یک آینه مقعر نور را جمع و در یک نقطه کانونی می کندکه آن را آینه اصلی تلسکوپ می نامند. در تلسکوپهای بازتابی این آینه نقش همان عدسیشییی را در تلسکوپهای شکستی دارد. ولی در انتهای لوله تلسکوپ قرار می گیرد. نور ازآینه اصلی به سوی آینه دیگری باز می تابد و از آنجا به عدسی چشمی می رسد. تلسکوپهایبازتابی مختلف ساختمان نوری متفاوتی دارند. ساده ترین گونه آنها تلسکوپ نیوتونی استکه نخستین بار نیوتون آن را ابداع کرد.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٤

چرا ستاره قطبی را همیشه در یک نقطه ثابت می بینیم؟

زمین دور محوری می چرخد که اگر این محور را به سمت شمال امتداد دهیم در فاصله بسیار دوری به ستاره قطبی خواهیم رسید. فاصله سباره قطبی از منظومه شمسی ما آنقدر زیاد است که مدار گردش زمین دور خورشید مانند چرخش یک نقطه بسیار ریز می ماند. اگر فردی در قطب شمال زمین ایستاده باشد ستاره قطبی را درست بالای سر خود خواهد دید. البته امتداد محور چرخش زمین در فضا ثابت نیست و در یک دوره ۲۶ هزار ساله دور یک دایره می چرخد. بطوریکه تا ۲۰۰۰ سال دیگر امتداد محور چرخش زمین به ستاره دیگری به نام نسر واقع (وگا) ختم می شود و پس از یک دوره ۲۶۰۰۰ ساله دوباره امتداد محور چرخش زمین با ستاره قطبی فعلی منطبق می شود

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٤
تگ ها : نجوم

طرز کار یخچال

در مرحله 1: فرئون به صورت گاز است که توسط پمپ بالا برده می‌شود.

در مرحله 2: فرئون متراکم شده و به صورت مایع در می‌آید.

در مرحله3: مایع فرئون از طریق یک دریچه وارد لوله‌های داخل یخچال که قسمت یخساز را احاطه کرده‌اند، می‌شود.

در قسمت 4: مایع فرئون بخار می‌شود و گرمای لازم را از فلز و محتویات یخچال می‌گیرد. سپس بخار توسط پمپ به قسمت 1 مکیده می‌شود و دوباره در مسیر قبلی حرکت می‌کند. در واقع، گرمای نهان فرئون توسط پره‌های خنک کننده‌ای که پشت یخچال قرار دارند به هوای بیرون داده می‌شود

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱۱
تگ ها : یخچال

وجود برفک روی بدنه ی داخلی محفظه ی یخ ساز یخچال چه اثری بر عملکرد دستگاه دارد؟

 وجود برفک باعث میشود گرما به سختی از مواد غذایی در یافت گردد( زیرا برفک مانند یک عایق گرمایی عمل میکند)  و برای پایین نگه داشتن دمای یخچال موتور یخچال باید مدت زمان بیشتری کار کند و عمر یخچال کوتاهتر و کارایی آن کمتر میشود

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱۱
تگ ها : یخچال

قدرت نفوذ پرتوی X

پرتوی X نسبت به نور از قدرت نفوذ بیشتری برخوردار است به طوری که از بدن انسان می گذرد، به این نکته باید توجه داشت که برخورد پرتوهای نامریی همانند X به بدن بدون درد اما ممکن است همراه با مرگ باشند.

به طور کلی پرتوی X از برخورد الکترون ها با اتم(هدف) به وجود می آید.

در لامپ پرتوی ایکس، الکترون های پرانرژی از قطب مثبت به طرف فلز هدف پرتاب می شوند و سپس الکترون های پرتاب شده انرژی زیاد خود را به الکترون های فلز می دهند و خود متوقف می شوند و باعث گسیل پرتوی ایکس می شوند.

 

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٠
تگ ها : اشعه x

کاربرد های درمانی مادون قرمز

تسکین درد :

با وجود حرارت ملایم ، کاهش درد به احتمال زیاد بواسطه اثر تسکینی بر روی پایانه‌های عصبی ، حسی ، سطحی است. همچنین به علت بالا رفتن جریان خون و متعاقب آن متفرق ساختن متابولیتها و مواد دردزای تجمع در بافتها ، درد کاهش مییابد.

استراحت ماهیچه :

تابش این اشعه راه مناسبی برای درمان اسپاسم و دستیابی به استراحت عضلانی میباشد.

افزایش خون رسانی :

در درمان زخمهای سطحی و عفونتهای پوستی ، برای اینکه فرآیند ترمیم به خوبی انجام گیرد، باید به مقدار کافی خون به ناحیه مورد نظر برسد و در صورت وجود عفونت نیز افزایش گردش خون سبب افزایش تعداد گلبولهای سفید و کمک به نابودی باکتریها میکند. از این پرتو میتوان برای درمان مفصل آرتوریتی و ضایعات التهابی نیز استفاده کرد.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
تگ ها : مادون قرمز

دیوار صوتی چیست؟

اجسام در حال پروازوقتی به مولکولهای هوا برخورد می کنندموجهای مرتعشی به وجود می آورند.برخورد این اجسام با یک مولکول در هوا سبب می شود که این مولکول با مولکولهای دیگر برخورد کند و برخورد مولکولها به همین ترتیب ادامه پیدا کند و موجهای ارتعاشی به وجود آیند.

هواپیمای در حال پرواز مرتب به مولکولهای هوا برخورد می کند و این موجها را به وجود می آورد.وقتی سرعت هواپیما به سرعت صوت برسداین امواج دیواره ای از هوای فشرده به وجود می آورند.هنگامی که سرعت هواپیما از سرعت صوت بیشتر شود این دیوار را می شکند و در نتیجه صدای بسیار شدید و بلندی به مجود می آید.در صورتی که سرعت امواج این صدا از سرعت صوت بیشتر باشد در فضا باقی می ماند.البته در داخل هواپیما صدایی شنیده نمی شود ولی موجهای آن به اطراف پخش می شود و به زمین می رسند.بنابراین هواپیمای ما فوق صوت،صوت را دنبال خود می کشد.اگر چنین هواپیمایی با این سرعت از بالای سرمان پرواز کند پس از چند لحظه صدای بسیار بلند و شدیدی را می شنویم و چنانچه ما به همان سمت و با همان سرعت حرکت کنیم این صدا را به طور مداوم می شنویم

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
تگ ها : صوت ، دیوار صوتی

منظور از صدای بم و صدای زیر چیست؟

هر چه تعداد ارتعاش ها در ثانیه ( بسامد ) بیشتر باشد ، صدا زیرتر و هر چه کم تر باشد ، صدا بم تر خواهد بود . به این ترتیب است که صدای ارتعاش پوسته ی طبل ، بم و صدای ارتعاش سوت ، زیر است هر چه ابعاد جسمی کوچک باشد ، آن جسم تندتر ارتعاش کرده و صدای زیرتر تولید می کند و برعکس ، هر چه ابعاد جسمی بزرگ تر باشد وقتی آن را به ارتعاش در می آوریم کندتر از ارتعاش می نماید و صدای بم تولید می‌کند

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
تگ ها : صوت ، بسامد