فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

چرا ماه هر شب 50 دقیقه دیر تر طلوع می کند؟

زمین درحرکت انتقالی به دور خورشید در مدت 365روز 360درجه گردش می کند.

که تقریبا"هرروز کمی کمتر از یک درجه می شود، یعنی9863/. درجه

 ماه در یک گردش کامل خود به دور زمین که360درجه می باشد حدود 5/27 روز این کار راانجام می دهد که تقریبا" چیزی حدود 13 درجه در روز می شود .اما در مدت 5/27 روز زمین حدود 5/27 درجه به دور خورشید گردش کرده و تغییر موقعیت داده است که اگر این 5/27 را بر 13 تقسیم کنیم عددی در حدود 2 بدست می آیدکه باید به 5/27 اضافه شود ومدت گردش ماه به دور زمین بدست می آید که 5/29 روز می شود یعنی یک ماه کامل قمری است . ماه دو روز نسبت به زمین در طول یک ماه عقب است که اگر 24 ساعت را در 60 دقیقه ضرب کرده وبه 30 روز تقسیم کنیم عددی تقریبا" معادل 50 دقیقه بدست می آید .

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٥